PIRMSSKOLĀ

Jūsu pirmsskolā

2x nedēļā

25 minūtes

150 vārdi m.g.

Angļu valodas nodarbības tiek organizētas bērna pirmsskolā, parasti pēcpusdienās, 2 x nedēļā un
vidēji 7 nodarbības mēnesī. Ar pirmsskolas izglītības iestādi tiek slēgts telpu nomas līgums un ar bērna vecākiem - sadarbības līgums.

REĢISTRĀCIJA IR ATVĒRTA!

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ NODROŠINAM ŠĀDUS IZGLĪTĪBAS MODEĻUS -

KLĀTIENES SKOLOTĀJS PIRMSSKOLĀ

Smart Star klātienes skolotājs vada nodarbības Jūsu pirmsskolā 2 x nedēļā. Šī mācību programma ietver 7 moduļus vienā mācību gadā, kuru pamatā ir dažādas pasakas.

Katra moduļa ietvaros bērns var iemācīties uzdot dažādus jautājumus, un kā uz tiem atbildēt. Bērns var paplašināt angļu valodas vārdu krājumu ar pasaku un spēlēm. Turklāt, bērns var iemācīties skaitāmpantus, zināt gadalaikus, laikapstākļus, emocijas. u.c.

MĒNEŠA MAKSA – 33 EUR

Kas ir iekļauts papildus?
* E-grāmatiņa “Click Basic”.
* Zināšanu pārbaude.
* Sasniegumu karte m.g. beigās.
* Apliecība m.g. beigās.

VIDEO SKOLOTĀJS PIRMSSKOLĀ

Smart Star video skolotājs ir nodarbības Jūsu pirmsskolā divas reizes nedēļā. Šī mācību programma ietver septiņus moduļus vienā mācību gadā, kuru pamatā ir dažādas pasakas.

Katra moduļa ietvaros bērns var iemācīties uzdot dažādus jautājumus, un kā uz tiem atbildēt. Bērns var paplašināt angļu valodas vārdu krājumu ar pasaku un spēlēm. Turklāt, bērns var iemācīties skaitāmpantus, zināt gadalaikus, laikapstākļus, emocijas. u.c.

Videonodarbības laikā bērns ne tikai skatās video, bet arī mijiedarbojas ar skolotājiem, trenējoties izrunāt vārdus un veidot teikumus angļu valodā.

MĒNEŠA MAKSA – 24 EUR

Kas ir iekļauts papildus?
* Video nodarbības uz e-pastu.
* E-grāmatiņa “Click Basic”.
* Darba lapas ar katru nodarbībā apgūto mērķa vārdu.
* Apliecība m.g. beigās.

KLĀTIENES UN VIDEO SKOLOTĀJS PIRMSSKOLĀ

Smart Star kombinētais modelis: vienu reizi nedēļā ir klātienes skolotājs un otru reizi nedēļā ir video skolotājs ir sevišķi noderīgs modelis, jo bērns mācās apgūt angļu valodu dažādās platformās un dzirdot dažādu skolotāju sarunvalodu. Šī mācību programma ietver 7 moduļus vienā mācību gadā, kuru pamatā ir dažādas pasakas.

Katra moduļa ietvaros bērns var iemācīties uzdot dažādus jautājumus, un kā uz tiem atbildēt. Bērns var paplašināt angļu valodas vārdu krājumu ar pasaku un spēlēm. Turklāt, bērns var iemācīties skaitāmpantus, zināt gadalaikus, laikapstākļus, emocijas. u.c.

Videonodarbības laikā bērns ne tikai skatās video, bet arī mijiedarbojas ar skolotājiem, trenējoties izrunāt vārdus un veidot teikumus angļu valodā.

MĒNEŠA MAKSA – 28 EUR

Kas ir iekļauts papildus?
* Video nodarbības uz e-pastu.
* E-grāmatiņa “Click Basic”.
* Darba lapas ar katru nodarbībā apgūto mērķa vārdu.
* Apliecība m.g. beigās.
* Sasniegumu karte m.g. beigās.

MEtOdIKA

Angļu valodas programma pirmsskolas vecuma bērniem ir izstrādāta atbilstoši bērnu vecumposma un svešvalodas apguves īpatnībām, kā arī balstoties uz pētījumiem neirozinātnē par efektīvu svešvalodas apguvi agrīnā vecumā.

Angļu valodas programmas īstenošanā izmanto SCA (Smadzeņu Centru Aktivizēšana) valodu apguves metodi angļu valodā:

  • ABC (Activating Brain Centres) Language Acquisition method), kuras pamatā ir smadzeņu pusložu pilnīgāka iesaistīšana svešvalodas apguvē, nodrošinot ātrāku un plašāku vārda krājumu iegaumēšanu un atsaukšanu atmiņā.

Metodes prezentāciju angļu valodā var noskatīties šeit: 

 

ProgrammAS apraksts

Mācību programma ilgst 3 mācību gadus, katru gadu tiek apgūti 6 jauni moduļi, kopā vidēji vismaz 300 vārdi un 30 frāzes vai jautājimi. Katra moduļa garums ir vidēji 6 nedēļas. Pēc katras nodarbības bērns saņem mazo kartiņu, kuru var ielīmēt mazo vārdiņu lapā (“sticker page”). Šo lapu varat ielādēt bez maksas katra moduļa ietvaros mūsu mājas lapā sadaļā VEIKALS.

Nodarbību gaita

Katra nodarbība tiek sadalīta 5 stacijās, lai nodrošinātu bērnu uzmanības noturību un labāku koncentrēšanos uzdevumam.

Atsauksmes

Labdien, Diāna! Sākumā gribu pateikt vissirsnīgāko paldies Jums un Jūsu skoliņas skolotājām par darbu. Mūsu ģimene ir ļoti priecīga, ka Emīlam ir iespēja mācīties pie Jums. Rezultātu varam redzēt un dzirdēt, jo dienās, kad ir notikusi nodarbība, mums vakaros Emīls arī "vada" nodarbību, un tad nu ir jādzied un jāiet rotaļās, kā pats saka- pa angliski. Tāpēc esmu ļoti pateicīga par Jūsu uzmanību un laiku, ko skolotājas velta, sūtot vēstulītes ar nodarbību saturu, jo reizēm no mūsu "vietējā vadītāja" ir grūti saprast kādu vārdiņu, bet, zinot, kas ir mācīts, var uzmanīgi piekoriģēt. Vēlreiz paldies par Jūsu attieksmi gan pret bērniem, gan pret viņu vecākiem. Pateicoties Jums, mēs jūtamies īpaši. Lai Jums veicas Jaunajā gadā, neskatoties uz dažādām ķibelēm. Lai Jums jauka diena - Emīla ome
04/2011
Esmu patīkami pārsteigta, cik bērnam nodarbības patīk un kā viņš pats savā nodabā dzied nodarbībās dziedātās dziesmiņas. Patīk darboties darba burtnīcā. Gaida nākošos uzdevumus.
11/2016
Lai gan Olīvija nav no pļāpīgajām un pārāk daudz nestāsta par to, kas notiek bērnudārzā, tomēr ik pa brīdim apjautājas kā tas vai šis ir angliski. Bet vakar viņa nāca klajā ar paziņojumu: „Mammu, es jau angliski iemācījos!” un uz manu jautājumu – kā tas būtu jāsaprot, atbildēja ar garu man nesaprotamu skaņu savirknējumu J Sasmējāmies un nedaudz pamācījāmies elementārās lietas (manā izpratnē) – hello!, My name is Olivija. Good morning utt., bet re – tagad varēšu ar viņu pārrunāt to, ko jūs mācaties stundās. Paldies!
10/2011
Septembrī sāka apgūt angļu valodu. Pirmos pāris mēnešus kautrējās runāt angļu vārdiņus. Pēc tam ar prieku nesa mazās zīmītes ar jaunajiem vārdiņiem un tos izrunāja. Uz šo brīdi bērns zin atbilstoši viņa vecumam pietiekoši daudz vārdiņus, tos izrunā ar lepnumu, ja kāds piemirstās (tas vairāk attiecas uz jaunajiem vārdiņiem), tad piepalīdzot ar vārdiņa pirmo zilbi, ātri atceras visu vārdu kopumā. Liels paldies Jums!! Esam ļoti apmierināti ar rezultātu.
05/2017
Milzīgs paldies par Jūsu ieguldīto darbu. Manam bērnam patīk angļu valodas nodarbības, atnākot mājās viņa atnes ne tikai jaunos vārdiņus, bet arī nodarbībā darīto. Kā arī man ļoti patīk, tas ka bērns apgūst papildus zīmju valodu. Vēlreiz liels paldies!!!
11/2017
Esmu patīkami pārsteigta par nodarbību efektivitāti. Bērns ir ļoti ieinteresēts un aizrāvies. Negaidīju, ka tik daudz vārdiņu iemācīsies mēneša laikā. Ar nepacietību gaida jauno pasaku.
03/2018
Pirmkārt vēlamies pateikties par saistošajām angļu valodas nodarbībām Rīgas 36.pii grupā "Rūķīši". Šajā grupā mācās mūsu divi bērni un pateicoties Jūsu prasmei pasniegt un ieinteresēt, angļu valodas dienas ir ļoti gaidītas. Bērni labprāt dienas gaitā atkārto apgūtos vārdus un izrāda interesi, par citu lietu nosaukumiem angļu valodā. Praktiski katru vakaru bērni pārskata vārdiņus pieejamajā materiālā, kas tika atsūtīts uz epastiem. Bērni ar sajūsmu atkārto, runā līdzi un cenšas iegaumēt. Vēlreiz vēlos pateikties par Jūsu prasmi ieinteresēt bērnus svešvalodas apguvei!
10/2020

Galerija