+371 20037070

Drošības un kārtības noteikumi​

Īstenojot bērniem drošu apmācību procesu, Skola nepieļauj nepiederošu personu uzturēšanos nodarbības, kā arī rūpīgi seko līdzi informācijai par personām, kas var izņemt konkrēto bērnu nodarbību laikā. Ja rodas šāda nepieciešamība, reģistrējot bernu nodarbībam, lūdzam norādīt to/tās personas, kas būs tiesīgas izņemt Jūsu bērnu. 

Mācību process šajā mācību gadā tiek organizēts saskaņā ar Skolas izstrādato programmu, ieviešot epidemiloģiskās drošības pasākumus:

Rūpējoties ne tikai par sava bērna drošību, bet arī apkārtējiem cilvēkiem, lūdzam atturēties no nodarbību apmeklējuma, ja bērnam ir novērojami saaukstēšanās vai infekciozu slimību simptomi. Konstatējot slimības simptomus, Skola patur tiesības atteikt nodarbības konkrētajam bērnam, par to informējot arī vecāku, līdz brīdim, kad bērns ir izveseļojies

Nodarbību noteikumi tiek apgūti rotaļu formā un tiek atkārtoti ar skaitāmpantu katras nodarbības sākumā. Noteikumi nosaka, ka dodoties uz un no angļu valodas nodarbību telpas, bērns tiek iesaistīts angļu valodas aktivitātē, ar kuras palīdzību tiek atkārtots noteikts vārdu krājums, tāpēc pārvietošanās notiek ejot pa pāriem, izturoties pieklājīgi pret citiem un klausoties skolotāja norādījumos. Skriešana nav pieļaujama, lai novērstu traumu iespējamību.

Darbojoties tiešsaistē, bērni pirmajā nodarbībā tiek iepazīstināti ar 4 pamatnoteikumiem:

Pirms angļu valodas nodarbību uzsākšanas vecāks aprunājas ar savu bērnu un izskaidro, kāpēc ir svarīgi ievērot noteikumus, ar kuriem bērnu iepazīstinās skolotāja. 

Angļu valodas nodarbībās bērns mācās angļu valodu, piedalās aktivitātēs, klausa skolotāju, ir pieklājīgs un atstāj nodarbību telpu tikai kopā ar skolotāju.

Gadījumos, kad kādam bērnam nav izdevies ievērot nodarbību noteikumus, bērns skolotājai apstiprina, ka turpinās ievērot tos turpmāk. Ja tomēr kādu apstākļu dēļ noteikumi tiek pārkāpti atkārtoti, tad Skola informē vecākus, nosūtot anketu, ar kuras starpniecību vecāks tiek aicināts kopā ar bērnu aktualizēt noteikumus. 

Vecāki un bērns zina, ka nodarbībās var piedalīties tikai tad, ja tiek ievēroti šie noteikumi. Gadījumos, kad citi bērni tiek apdraudēti, kā arī, ja atkārtoti tiek traucēts mācību process, noteikumu neievērošanas dēļ, bērnam var tikt liegta iespēja uz laiku piedalīties nodarbībās. Gluži kā automašīna var piedalīties ceļu satiksmes kustībā tikai, ja tiek ievēroti Ceļu satiksmes noteikumi. 

Noteikumi palīdz saglabāt drošu, draudzīgu un uz mācību procesu orientētu vidi!

Atsauksmes no vecāku anketas

Angļu valodas nodarbības bērniem

Kā mūs atrast

© 2023 Created with love Rīgas 1. valodu skola