+371 20037070

Interneta veikala lietošanas noteikumi

Šie noteikumi attiecas uz visiem preču un pakalpojumu pirkumiem, pasūtot tos internetā, pa telefonu vai e-pastu. Pirms preces pasūtīšanas uzmanīgi izlasiet šos noteikumus!

SIA “Rīgas 1.valodu skola” patur tiesības mainīt lietošanas noteikumus. Lūdzu, pārlasiet tos, pirms veicat atkārtotu pirkumu.

 

  1. Vispārīgie noteikumi

1.1. SIA „Rīgas 1.valodu skola”, reģ.nr. 40103176090, juridiskā un faktiskā adrese: Zemitāna iela 2B, Rīga, LV-1012, Latvija, (turpmāk tekstā-R1VS) nodrošina tīmekļa lapā www.vs.edu.lv (turpmāk- Interneta veikals) pieejamo saturu un piedāvā preces saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem (turpmāk – Noteikumi). 

1.2. Pircējs pērk un pieņem preci atbilstoši piedāvājumam, kuru tas norāda Interneta veikala vietnē veiktajā pasūtījumā (turpmāk – pasūtījums). Ja preču pirkuma līgums (Pasūtījums) tiek noslēgts Interneta veikalā, starp R1VS un pircēju tiek noslēgts distances līgums. Tiesības, kas izriet no distances līguma, piemērojamas pircējam, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem uzskatāms par patērētāju (fiziskām personām).

1.3. Pērkot preces Interneta veikalā un piekrītot šiem Noteikumiem, pircējs apstiprina, ka ir pilngadīga rīcībspējīga persona. Ja pircējs ir juridiska persona, tās rīcībā rīkojas tam atbilstoši pilnvarota persona. 

 

  1. Preces cena un apmaksa

2.1. Interneta veikalā visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli likumdošanas aktos noteiktajā apmērā (21%). Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma veidlapu, piekrīt spēkā esošās preces cenas apmaksai. 

2.2. Ja prece tiek piedāvāta par īpašā piedāvājuma cenu (akcijas cenu), tad minētais piedāvājums ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie preces.

2.3. Papildu preces cenai pircējs maksā par preces piegādes pakalpojumu, ja konkrētajam piegādes veidam noteikta maksa.

2.3. Samaksa par pirkumu veicama ar priekšapmaksu. Saņemot apmaksu, Pasūtījums tiek pieņemts tālākai apstrādei.

 

  1. Preces pasūtīšana un piegāde

3.1. Izmantojot R1VS Interneta veikala pakalpojumus un veicot preču iegādi, Jūs piekrītat savu personu datu apstrādei un glabāšanai saskaņā ar R1VS privātuma un personas datu aizsardzības politiku https://vs.edu.lv/privatuma-politika/.

3.2. Lai veiktu vienas vai vairāku preču pirkumu, pircējs Interneta veikalā, bez reģistrācijas, piekrītot šiem Noteikumiem, aizpilda pasūtījuma veidlapu Interneta veikala vietnē un turpat veic apmaksu ar bankas vai tiešsaistes karšu (Visa, Mastercard) apstrādes pakalpojuma stapniecību.

3.3. Ja konkrētās preces nav pieejamas darījuma veikšanas brīdī, R1VS informē pircēju un saņem piekrišanu vēlākai piegādei (norādot gaidāmo piegādes datumu). Ja apmaksa ir veikta un pircēju neapmierina piegādes datuma maiņa, pircējam ir tiesības atteikt pirkumu un pieprasīt samaksas atgriešanu. 

3.4. Piegāde pircējam tiek veikta saskaņā ar konkrētas preces vai preču piegādes iespējām un pircēja izvēlētajā veidā, pēc pirkuma maksas un izvēlētā piegādes pakalpojuma cenas apmaksas. 

3.5. Preču piegāde, atbilstoši pasūtījumā norādītajam un par pasūtījumā noteikto piegādes pakalpojuma cenu, var tikt veikta: uz pasūtījumā norādīto elektronisko adresi;

3.6. Ja pircējs nav saņēmis darījuma apliecinājumu, tas vēršas pie R1VS sniedzot informāciju elektroniski par pasūtījuma darījumu uz valodu.skola@vs.edu.lv vai zvanot uz +37127883535, iekļaujot pasūtītāja informāciju (vārds, uzvārds, telefona nr., e-pasta adrese, preces nosaukums, apjoms, apmaksas informācija) un norādot pasūtījuma datumu. R1VS ir pienākums sniegt precīzu informāciju elektroniski par veikto pasūtījumu.

3.7. Katras preces piegādes vērtības aprēķins tiek veikts, aprēķinot konkrētas Preces vai visa Pasūtījuma svaru, piegādes reģionu un veidu un tiek norādīts vietnē pēdējā Pasūtījuma noformēšanas etapā.

 

  1. Preces atgriešana un atteikuma tiesības

4.1. Izņemot zemāk norādītos gadījumus, pircējam ir tiesības atteikties no pasūtītas preces 14 dienu laikā no tās saņemšanas. 

4.2. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

4.2.1. pēc līgumā paredzētā pakalpojuma sniegšanas termiņa;

4.2.2. pasūtījums veikts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā.

4.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, lūdzu, sazinieties ar SIA Rīgas 1.valodu skola, Zemitāna iela 2B, Rīga, LV-1012, tel.: +37127883535, e-pasts: valodu.skola@vs.edu.lv

4.4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu pircējs nosūtīta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

4.5. Samaksāto naudu par atgriezto preci pilnā apmērā pircējs saņems 30 (trīsdesmit) dienu laikā no atteikuma saņemšanas.

 

  1. Nepārvaramā vara

5.1. R1VS nav atbildīgs par Līguma saistību neizpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kurus nevarēja paredzēt, kontrolēt vai novērst un par kuru iestāšanos tas nav vainojams. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmas dabas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, epidēmijas, embargo, ierobežojumi vai zudumi enerģijas padevē vai interneta zudumi, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteice.

Atsauksmes no vecāku anketas

Angļu valodas nodarbības bērniem

Kā mūs atrast

© 2023 Created with love Rīgas 1. valodu skola