EPIZODE 3A: “LIETAINĀ DIENA.”

4.50

Apraksts

VIDEO NODARBĪBAS ir viena no Smart Star komplekta daļām, ar mērķi apgūt angļu valodu. 

Video nodarbība ir tā veidota, lai bērns patstāvīgi var skatīties un līdzdarboties bez vecāku palīdzības, tomēr ievērojot noteikta vecumposma īpatnības, jaunāks bērns labprātāk darbosies, ja viņam būs līdzās citi cilvēki, kas arī aktīvi darbosies līdzi.

Mērķa grupa ir pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni, atkarībā no bērnu interešu un spēju līmeņa.

Video nodarbības izmantošanai ir nepieciešams dators vai TV, ar iespēju pieslēgt datoru, un internets. Video nav paredzēts ielādēt datorā, bet gan skatīties Youtube.com platformā.


SATURS:

10-15 minūšu Video nodarbību vada angļu valodas skolotājs un nodarbība ir sadalīta 5 daļās, lai noturētu bērnu uzmanību:

  1. stacija: sasveicināšanās, sarunvalodas dialogi.
  2. stacija: vārdu krājuma aktualizēšana, t.s. iesildīšanās.
  3. stacija: leļļu teātra – pasakas epizode.
  4. stacija: spēle, skaitāmpants vai cita sarunvalodas aktivitāte.
  5. stacija: noslēgums, atvadīšanās.

Katra nodarbība tiek noslēgta ar atslēgas vārdu – vienu vārdu no pasakas (kopumā pasakā tādi ir 12 vārdi), kas nākošajā nodarbībā ir parole. Šis ir galvenais vārdu krājums, ka tiek trenēts arī ar pārējām komplekta daļām, kuras var iegādāties atsevišķi: 

  • E-uzdevumiem ar audio tulkojumu latviešu un krievu valodā, ar mērķi klikšķināt un atkārtot dzirdēto, mācoties atbildēt uz jautājumiem.
  • Drukājamām darba lapām ar mērķi aktualizēt noteikto vārdu krājumu, apgūt burtus, mācīties lasīt, rakstīt
  • Galda spēlēm ar mērķi patstāvīgi lietot apgūto vārdu krājumu, frāzes, jautājumus un atbildes.
  • Audio lasāmgrāmatām un komiksiem ar mērķi mācīties lasīt.

 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties, lai izvēlētos Jūsu bērnam atbilstošāko mācību materiālu.