Bērnudārzā

Jūsu bērnudārzā

2x nedēļā

25 minūtes

150 vārdi m.g.

MEDOTIKA

Angļu valodas programma pirmsskolas vecuma bērniem ir izstrādāta atbilstoši bērnu vecumposma un svešvalodas apguves īpatnībām, kā arī balstoties uz pētījumiem neirozinātnē par efektīvu svešvalodas apguvi agrīnā vecumā. Angļu valodas programmas īstenošanā izmanto SCA (Smadzeņu Centru Aktivizēšana) valodu apguves metodi (Angļu valodā: ABC (Activating Brain Centres) Language Acquisition method), kuras pamatā ir smadzeņu pusložu pilnīgāka iesaistīšana svešvalodas apguvē, nodrošinot ātrāku un plašāku vārda krājumu iegaumēšanu un atsaukšanu atmiņā.

Metodes prezentāciju angļu valodā var noskatīties šeit: 

 

Programmu apraksts
Mācību programma ilgst 3 mācību gadus, katru gadu tiek apgūti 6 jauni moduļi, kopā vidēji vismaz 300 vārdi un 30 frāzes vai jautājimi. Katra moduļa garums ir vidēji 6 nedēļas. Pēc katras nodarbības bērns saņem mazo kartiņu, kuru var ielīmēt mazo vārdiņu lapā (“sticker page”). Šo lapu varat ielādēt bez maksas katra moduļa ietvaros mūsu mājas lapā sadaļā VEIKALS.
Nodarbību gaita

Katra nodarbība tiek sadalīta 5 stacijās, lai nodrošinātu bērnu uzmanības noturību un labāku koncentrēšanos uzdevumam.

Uzvedības un kārtības noteikumi

Noteikumi tiek apgūti rotaļu formā un tiek atkārtoti ar skaitāmpantu katras nodarbības sākumā. Pirms angļu valodas nodarbību uzsākšanas katrs vecāks aprunājas ar savu bērnu un izskaidro, kāpēc ir svarīgi ievērot noteikumus, ar kuriem bērnu iepazīstinās skolotāja. Noteikumi palīdz saglabāt drošu, draudzīgu un uz mācību procesu orientētu vidi!

Noteikumi nosaka, ka dodoties uz un no angļu valodas nodarbību telpas bērns tiek iesaistīts angļu valodas aktivitātē, ar kuras palīdzību tiek atkārtots noteikts vārdu krājums, tāpēc pārvietošanās notiek ejot pa pāriem, izturoties pieklājīgi pret citiem un klausoties skolotāja norādījumos. Skriešana nav pieļaujama, lai novērstu traumu iespējamību.

Angļu valodas nodarbībās bērns mācās angļu valodu, piedalās aktivitātēs, klausa skolotāju, ir pieklājīgs un atstāj nodarbību telpu tikai kopā ar skolotāju.

Gadījumos, kad kādam bērnam nav izdevies ievērot nodarbību noteikumus, bērns skolotājai apstiprina, ka turpinās ievērot tos turpmāk. Ja tomēr kādu apstākļu dēļ noteikumi tiek pārkāpti atkārtoti, tad Skola nosūta bērna vecākiem Uzvedības un kārtības noteikumu online anketu, ar kuras palīdzību vecāks ar bērnu var vēlreiz pārrunāt šos noteikumus un apstiprināt, ka turpinās tos ievēros. 

Vecāki un bērns zina, ka nodarbībās var piedalīties tikai tad, ja tiek ievēroti šie noteikumi. Gadījumos, kad citi bērni tiek apdraudēti, kā arī, ja atkārtoti tiek traucēts mācību process noteikumu neievērošanas dēļ, bērnam var tikt liegta iespēja uz laiku piedalīties nodarbībās. Gluži kā automašīna piedalīties ceļu satiksmes kustībā var tikai, ja tiek ievēroti Ceļu satiksmes noteikumi. Mēs par drošu, draudzīgu un mācību procesu orientētu vidi!

Galerija