Bērnudārzā

Jūsu bērnudārzā

2x nedēļā

25 minūtes

150 vārdi m.g.

MEtOdIKA

Angļu valodas programma pirmsskolas vecuma bērniem ir izstrādāta atbilstoši bērnu vecumposma un svešvalodas apguves īpatnībām, kā arī balstoties uz pētījumiem neirozinātnē par efektīvu svešvalodas apguvi agrīnā vecumā. Angļu valodas programmas īstenošanā izmanto SCA (Smadzeņu Centru Aktivizēšana) valodu apguves metodi (Angļu valodā: ABC (Activating Brain Centres) Language Acquisition method), kuras pamatā ir smadzeņu pusložu pilnīgāka iesaistīšana svešvalodas apguvē, nodrošinot ātrāku un plašāku vārda krājumu iegaumēšanu un atsaukšanu atmiņā.

Metodes prezentāciju angļu valodā var noskatīties šeit: 

 

Programmu apraksts
Mācību programma ilgst 3 mācību gadus, katru gadu tiek apgūti 6 jauni moduļi, kopā vidēji vismaz 300 vārdi un 30 frāzes vai jautājimi. Katra moduļa garums ir vidēji 6 nedēļas. Pēc katras nodarbības bērns saņem mazo kartiņu, kuru var ielīmēt mazo vārdiņu lapā (“sticker page”). Šo lapu varat ielādēt bez maksas katra moduļa ietvaros mūsu mājas lapā sadaļā VEIKALS.
Nodarbību gaita

Katra nodarbība tiek sadalīta 5 stacijās, lai nodrošinātu bērnu uzmanības noturību un labāku koncentrēšanos uzdevumam.

Atsauksmes

Labdien, Diāna! Sākumā gribu pateikt vissirsnīgāko paldies Jums un Jūsu skoliņas skolotājām par darbu. Mūsu ģimene ir ļoti priecīga, ka Emīlam ir iespēja mācīties pie Jums. Rezultātu varam redzēt un dzirdēt, jo dienās, kad ir notikusi nodarbība, mums vakaros Emīls arī "vada" nodarbību, un tad nu ir jādzied un jāiet rotaļās, kā pats saka- pa angliski. Tāpēc esmu ļoti pateicīga par Jūsu uzmanību un laiku, ko skolotājas velta, sūtot vēstulītes ar nodarbību saturu, jo reizēm no mūsu "vietējā vadītāja" ir grūti saprast kādu vārdiņu, bet, zinot, kas ir mācīts, var uzmanīgi piekoriģēt. Vēlreiz paldies par Jūsu attieksmi gan pret bērniem, gan pret viņu vecākiem. Pateicoties Jums, mēs jūtamies īpaši. Lai Jums veicas Jaunajā gadā, neskatoties uz dažādām ķibelēm. Lai Jums jauka diena - Emīla ome
04/2011
Esmu patīkami pārsteigta, cik bērnam nodarbības patīk un kā viņš pats savā nodabā dzied nodarbībās dziedātās dziesmiņas. Patīk darboties darba burtnīcā. Gaida nākošos uzdevumus.
11/2016
Lai gan Olīvija nav no pļāpīgajām un pārāk daudz nestāsta par to, kas notiek bērnudārzā, tomēr ik pa brīdim apjautājas kā tas vai šis ir angliski. Bet vakar viņa nāca klajā ar paziņojumu: „Mammu, es jau angliski iemācījos!” un uz manu jautājumu – kā tas būtu jāsaprot, atbildēja ar garu man nesaprotamu skaņu savirknējumu J Sasmējāmies un nedaudz pamācījāmies elementārās lietas (manā izpratnē) – hello!, My name is Olivija. Good morning utt., bet re – tagad varēšu ar viņu pārrunāt to, ko jūs mācaties stundās. Paldies!
10/2011
Septembrī sāka apgūt angļu valodu. Pirmos pāris mēnešus kautrējās runāt angļu vārdiņus. Pēc tam ar prieku nesa mazās zīmītes ar jaunajiem vārdiņiem un tos izrunāja. Uz šo brīdi bērns zin atbilstoši viņa vecumam pietiekoši daudz vārdiņus, tos izrunā ar lepnumu, ja kāds piemirstās (tas vairāk attiecas uz jaunajiem vārdiņiem), tad piepalīdzot ar vārdiņa pirmo zilbi, ātri atceras visu vārdu kopumā. Liels paldies Jums!! Esam ļoti apmierināti ar rezultātu.
05/2017
Milzīgs paldies par Jūsu ieguldīto darbu. Manam bērnam patīk angļu valodas nodarbības, atnākot mājās viņa atnes ne tikai jaunos vārdiņus, bet arī nodarbībā darīto. Kā arī man ļoti patīk, tas ka bērns apgūst papildus zīmju valodu. Vēlreiz liels paldies!!!
11/2017
Esmu patīkami pārsteigta par nodarbību efektivitāti. Bērns ir ļoti ieinteresēts un aizrāvies. Negaidīju, ka tik daudz vārdiņu iemācīsies mēneša laikā. Ar nepacietību gaida jauno pasaku.
03/2018
Pirmkārt vēlamies pateikties par saistošajām angļu valodas nodarbībām Rīgas 36.pii grupā "Rūķīši". Šajā grupā mācās mūsu divi bērni un pateicoties Jūsu prasmei pasniegt un ieinteresēt, angļu valodas dienas ir ļoti gaidītas. Bērni labprāt dienas gaitā atkārto apgūtos vārdus un izrāda interesi, par citu lietu nosaukumiem angļu valodā. Praktiski katru vakaru bērni pārskata vārdiņus pieejamajā materiālā, kas tika atsūtīts uz epastiem. Bērni ar sajūsmu atkārto, runā līdzi un cenšas iegaumēt. Vēlreiz vēlos pateikties par Jūsu prasmi ieinteresēt bērnus svešvalodas apguvei!
10/2020

Galerija